O terapii

Zvuková lázeň - terapie tibetskými mísami je bezkontaktní metodou práce se zvukem. Jako klient/ka ležíte 50 minut ve vám pohodlné oblečení a užíváte si zvuky, které zní prostorem kolem vás. 

Účinky zvuku tibetských mís jsou individuální tak, jako je zcela jedinečná cesta každého z nás. Na fyzické rovině poslech zvuku mís uvádí tělo do stavu hlubokého uvolnění. Navozuje v mozku hladiny alfa a théta, které působí jako hluboký stav klidu. Na jemně-hmotné, chcete-li nefyzické rovině zvuk umí skvěle pracovat s mentálními záznamy, emoční nerovnováhou, starými emočními vzorci a dalším. 


"Zvuk je kromě drog nejsilnějším spouštěčem změn vědomí.

Ralph Metzner        

Ke Zvukové lázni - terapii tibetskými mísami jsem si našel cestu asi před deseti lety. Na jednom festivalu jsem zhlédl práci Jany Remerové z Brna s tibetskými mísami. To mě velmi inspirovalo a uchvátilo, začal jsem objevovat vlastní cestu zvuku. Zpočátku jsem Zvukovou lázeň dělal pro přátele, Ti byli nadšení a tak se postupně za ty roky celý postup vyvíjel až do podoby v jaké je terapie dnes. Přicházeli postupně další zpívající mísy a další nástroje. Zvukovou lázeň - terapii tibetskými mísami jsem nikde nestudoval, je výsledkem intuitivního niterného vedení a vjemů. 

Na počátku terapie se otevírá vnější bezpečný prostor pro práci s klientem inspirovaný šamanskou tradicí, na konci se opět uzavře. Je to rituál, který slouží i pro mě, abych se zkoncentroval a pomalu se připravil na terapii a příjem vjemů, které přicházejí. 

Terapie probíhá tak, že jsem intuicí veden, kterou tibetskou mísu, zvonek, nebo činelky či jiný zvukotvorný nástroj mám vzít, k míse i danou paličku a jsem nasměrován i kde přesně mám v danou chvíli hrát a jakou intenzitou. Po prvním rozeznění tibetské mísy si ruka sama vede intuitivně pohyby, které jsou v daném místě nebo prostoru potřebné. Hraje se tak dlouho, dokud se dané místo nezharmonizuje, což je opět určeno vnímáním a zároveň sluchovým vjemem, že "zvuk je v pořádku". Když toto řeknu klientům, tak se ptají a jak to poznáte? To neumím vysvětlit, to prostě cítím. 

Slyšíme nejen ušima, ale i kostrou, lebkou, povrchem těla a dokonce i v očích jsou buňky, registrující změny tlaky vzduchu. Zvuk a hudba působí navíc přímo do center emocí, synchronizuje celé oblasti centrální nervové soustavy. 

Někdy se stane, že klient usne, i toto je zcela v pořádku a v žádném případě to neubírá ničemu na hloubce a působení terapie. Pokud se tělo dokáže uvolnit, může se nastartovat proces vlastní regenerace.  "To nejdůležitější tkví v nás samotných. Chuť, odvaha a vůle ke změně. Ani sebegeniálnější technologie za vás nevyřeší otázku vaší existence. Může být ale klíčem ve dveřích. Ve dveřích jinam."

Vlastimil Marek           


Zvuková lázeň - terapie tibetskými mísami je pro každého klienta zcela individuální dle jeho současného nastavení, rozpoložení atd. I když klienti chodí pravidelně, nikdy ani u toho samého klienta není terapie stejná. Při opakovaných terapiích klienti potvrzují, že je to pro ně ještě hlubší a více si to užívají.


"Zvuk je dle zjištění západních psychologů nejspolehlivějším průvodcem na cestě do podvědomí a zpět."


Pro účely Zvukové lázně používám výhradně ručně tepané mísy. Jejich výroba je velmi fyzicky náročná a umění jejich výroby se předává z generace na generaci. Oproti odlévaným mísám mají mnohem bohatší zvuk. Při terapii dále uslyšíte zaznívat tibetské rituální šengy, rituální zvonky Dilbu, činelky Tingša a úžasné deštné sloupy vyrobené zlatými českými ručičkami a ty vás krásně zrelaxují a vyladí. 


Žádná sebelepší teorie nenahradí vlastní prožitek doteku Zvukové lázně - terapie tibetskými mísami. 

Bude mí ctí, touto krásnou terapií provést i vás.


Těším se na viděnou, HonzaProsím počítejte s tím, že minimálně 30 minut po terapii není možné usednou za volant a řídit. 


Zvuková lázeň jako terapie není vhodná pro ženy v těhotenství, ani pro osoby s kardiostimulátorem, osoby s epilepsií nebo klienty v psychiatrické léčbě.


Zvuková lazeň nenahrazuje lékařské ani jiné ošetření.
Vhled přes karty

K dispozici je možnost nechat nahlédnout do našich niterných cest vhledem přes karty. Nejedná se o výklad pevně dané budoucnosti, která vás čeká či nemine.

Jedná se o vhled, co se děje ve vašem nitru, kam vás situace vede, z čeho se můžete poučit, co naučit, je to vlastně takové individuální poselství přímo pro vás. Co s tímto sdělením poté uděláte a pokud se danou cestou vydáte, je zcela na vás. Máte svobodnou volbu.

Skvělá kombinace vhledu je po Zvukové lázni - terapii tibetskými mísami, kdy se uvolní staré záznamy a vhled přes karty může ukázat na čem zapracovat dál. 

Každý máme schopnost naslouchat našemu vlastnímu niternému vedení, jen mnozí z vás to zapomněli a přestali používat. A právě vhled přes karty může pomoci toto spojení sami se sebou obnovit. Respektive může ukázat cestu, ale dál tou cestou musí jít už každý sám za sebe. Nikdo nemůže jít vaší jedinečnou cestu za vás.

Často se ptáte na vztahy, práci, zda danou situaci ukončit. Karty ukáží individuální vhled a napoví, zda už je např. situace u konce a je lepší odejít, nebo zda se z dané situace můžete něco ještě naučit a až dočerpáte co je třeba, sama se otevře nová cesta. Pokud se ptáte na partnerství nebo vztah s někým dalším či na věci týkající se dalších lidí byť třeba i vašich dětí, budeme výklad hlavně směřovat na vás. Z mého úhlu pohledu není etické "vstupovat" do druhých, tudíž informace o druhých budou pouze okrajové a nejnutnější. 

Pro výklad používám pro mě intuitivní sady orákula - mystické šamanské orákulum, orákulum šamanského snění a další.