O terapii


Zvuková lázeň - terapie tibetskými mísami je bezkontaktní metodou práce se zvukem. Jako klient/ka ležíte 50 - 60 minut ve vám pohodlném oblečení na zádech na lehátku se zavřenýma očima, relaxujete a užíváte si zvuky, které zní prostorem kolem Vás. Nemusíte vůbec nic, ani se snažit nemít žádné myšlenky, zvuky si myšlení postupně zklidní. 

"Nejlepší je nic nečekat a otevřít se s důvěrou celému procesu."

Na počátku terapie se otevírá "Posvátný prostor" pro práci s klientem převzatý z šamanské tradice, na konci se opět uzavře. Je to rituál, který slouží jednak k zabezpečí prostoru, ve kterém terapie probíhá a zároveň je to čas i pro mě, abych se zkoncentroval a připravil se na příjem vjemů, které budou přicházet.

Účinky zvuku tibetských mís jsou individuální tak, jako je zcela jedinečná cesta každého z nás. Slyšíme nejen ušima, ale i kostrou, lebkou, povrchem těla a dokonce i v očích jsou buňky registrující změny tlaky vzduchu. Zvuk a hudba působí navíc přímo do center emocí, synchronizuje celé oblasti centrální nervové soustavy. Na fyzické rovině poslech zvuku mís uvádí tělo do stavu hlubokého uvolnění. Navozuje v mozku hladiny alfa a théta, které působí jako hluboký stav klidu. Na jemně-hmotné, chcete-li nefyzické rovině zvuk umí skvěle pracovat s mentálními záznamy, emoční nerovnováhou, starými emočními a rodovými vzorci a dalším. Zvuk disharmonický záznam jemně otevře a pročistí. Klient poté pociťuje úlevu.

"Zvuk je kromě drog nejsilnějším spouštěčem změn vědomí.

Ralph Metzner

Při terapii jsem intuitivně veden, kterou konkrétní tibetskou mísu, zvonek, nebo činelky či jiný zvučící nástroj mám vzít, včetně dané paličky k míse a jsem nasměrován kde přesně mám v danou chvíli hrát a jakou intenzitou. Po rozeznění tibetské mísy si ruka sama vede intuitivně pohyby, které jsou v daném místě nebo prostoru potřebné. Zvučí se tak dlouho, dokud se dané místo nezharmonizuje, což je opět určeno vnímáním a zároveň sluchovým vjemem, že "zvuk je v pořádku". Když toto řeknu klientům, ptají se jak toto poznám? Neumím to vysvětlit, prostě to přijde jako niterný vjem a někdy jako obraz v srdci. 

Někdy se stane, že klient usne. I toto je zcela v pořádku a v žádném případě to neubírá ničemu na hloubce a působení terapie. Pokud se tělo dokáže uvolnit, může se nastartovat proces vlastní regenerace. Zcela v pořádku jsou i různé zvuky těla, jako např. kručení ve střevech, hluboké dýchání atd. Jedná se o projev toho, že se v těle rozproudila energie. 

"To nejdůležitější tkví v nás samotných. Chuť, odvaha a vůle ke změně. Ani sebegeniálnější technologie za vás nevyřeší otázku vaší existence. Může být ale klíčem ve dveřích. Ve dveřích jinam."

Vlastimil Marek

  


Zvuková lázeň - terapie tibetskými mísami je pro každého klienta zcela individuální dle jeho současného nastavení, rozpoložení atd. Terapie odráží Vaše vnitřní naladění a harmonizuje co je aktuálně zapotřebí. I když klienti chodí pravidelně, nikdy ani u toho samého klienta není terapie stejná. Při opakovaných terapiích klienti potvrzují, že je pro ně ještě hlubší a více si jí užívají.

"Zvuk je dle zjištění západních psychologů nejspolehlivějším průvodcem na cestě do podvědomí a zpět."

Při terapii někdy pro klienta přichází zcela konkrétní osobní poselství, jindy je to hloubkové čištění bez konkrétního obrazu toho, co se čistí. Pokud přijde konkrétní vjem, konzultujeme jej s klientem po terapii. Někdy se stane, že duše klienta odmítne přístup k hlubším záznamům, což plně respektuji, i k tomuto jsem byl veden v průběhu dlouholetého výcviku. V tomto případě pročistíme a poladíme čakrový systém. Klientovi tuto skutečnost sdělím po terapii. Nic se při terapii nečistí silou ani násilím, harmonizuje se pouze to, co duše klienta dovolí a co je již ochotná odložit. Je plně respektována svobodná volba každé bytosti. 

"Harmonický zvuk tibetských mís obnovuje naše přirozené niterné nastavení, vrací nás zpět k sobě samým."

Ke Zvukové lázni - terapii tibetskými mísami jsem si opět našel cestu asi před deseti lety. "Opět" píšu zcela záměrně, protože se domnívám, že se zvukem nepracuji v průběhu životů poprvé. Na jednom ezoterickém festivalu jsem zhlédl práci Jany Remerové z Brna s tibetskými mísami. To mě velmi inspirovalo a uchvátilo, začal jsem objevovat vlastní cestu zvuku. Nejdříve jsem Zvukovou lázeň dělal pro přátele. Ti byli nadšení, a tak se postupně za ty roky celá terapie postupně odkrývala až do podoby v jaké probíhá dnes. Přicházely další zpívající mísy a další nástroje. Zvukovou lázeň - terapii tibetskými mísami - jsem nikde nestudoval, je výsledkem intuitivního niterného vedení a vjemů.

Pro účely Zvukové lázně používám výhradně ručně tepané mísy. Jejich výroba je velmi fyzicky náročná a umění jejich výroby se předává z generace na generaci. Oproti odlévaným mísám mají mnohem bohatší zvuk. Při terapii dále uslyšíte zaznívat rituální tibetské šengy, zvonky Dilbu, činelky Tingša a úžasné české deštné sloupy, které Vás dokonale zrelaxují a vyladí.

"Žádná sebelepší teorie nenahradí vlastní prožitek doteku Zvukové lázně - terapie tibetskými mísami."

Bude mi ctí Vás touto krásnou terapií provést.Prosím počítejte s tím, že minimálně 30 minut po terapii není možné usednou za volant a řídit. 


Zvuková lázeň jako terapie není vhodná pro ženy v těhotenství, pro osoby s kardiostimulátorem, osoby s epilepsií nebo klienty v psychiatrické léčbě pouze po konzultaci s lékařem.


Zvuková lázeň - terapie tibetskými mísami nenahrazuje lékařské ani jiné ošetření.
Vhled "vnitřní cesty" přes karty


K dispozici je možnost nechat nahlédnout do našich niterných cest Vhledem "vnitřní cesty" přes karty. 

Nejedná se o výklad pevně dané budoucnosti, která vás čeká či nemine.

Jedná se o vhled, co se aktuálně děje ve Vašem nitru, kam Vás situace vede, z čeho se můžete poučit, co naučit, je to vlastně takové individuální poselství přímo pro Vás. Co s tímto sdělením poté uděláte a pokud se danou cestou vydáte, je jen zcela na Vás. Máte zcela svobodnou volbu.

Skvělá kombinace vhledu je po Zvukové lázni - terapii tibetskými mísami, kdy se uvolní staré záznamy a Vhled "vnitřní cesty" přes karty může ukázat na čem zapracovat dál. Každý máme schopnost naslouchat našemu vlastnímu niternému vedení, jen mnozí z Vás ji zapomněli a přestali ji používat. A právě Vhled přes karty může pomoci toto spojení sami se sebou obnovit. Respektive může ukázat cestu, ale vydat cestou se musí už každý sám za sebe. Nikdo nemůže jít vaší jedinečnou cestu za Vás.

Často se ptáte na vztahy, práci, zda danou situaci ukončit. Karty ukáží individuální vhled a napoví, zda už je např. situace u konce a je lepší odejít, nebo zda se z dané situace můžete něco ještě naučit. Až dočerpáte co je třeba, sama se poté otevře nová cesta. Pokud se ptáte na partnerství nebo vztah s někým dalším či na věci týkající se dalších lidí byť třeba i vašich dětí, budeme výklad hlavně směřovat na Vás, protože to co se vám v životě děje, je odrazem toho co vyzařujete. Z mého úhlu pohledu není ani etické "vstupovat" do druhých lidí bez souhlasu, tudíž informace o druhých budou pouze okrajové a nejnutnější, aby vám případně pomohli dokreslit a pochopit Vaši cestu. 

Pro výklad používám pro mě intuitivní sady orákula - mystické šamanské orákulum, orákulum šamanského snění a další.