Vhled "vnitřní cesty" přes karty


V nabídce je pro Vás také možnost nahlédnout do Vašich niterných cest Vhledem "vnitřní cesty" přes karty.

Nejedná se o výklad pevně dané budoucnosti, která vás čeká či nemine.

Jedná se o vhled, co se aktuálně děje ve Vašem nitru. Kam Vás situace vede, o čem se z toho můžete poučit, co naučit. Je to individuální poselství přímo pro Vás. Máte zcela svobodnou volbu, jak s tímto poselstvím naložíte. Zda se danou cestou vydáte nebo ne. 

Vhled "vnitřní cesty" přes karty skvěle doplňuje Zvukovou lázeň - harmonizaci tibetskými mísami, kdy může ukázat další cestu po uvolnění bloků a starých záznamů po harmonizaci mísami. Pomůže vidět další témata, na kterých případně dále zapracovat. 

 


Každý máme schopnost naslouchat našemu vlastnímu niternému vedení, jen mnozí z Vás to zapomněli a přestali používat. A právě Vhled přes karty může pomoci toto spojení sami se sebou obnovit. Respektive může ukázat cestu, ale vydat cestou se musí už každý sám za sebe. Nikdo nemůže jít vaší jedinečnou cestu za Vás.

Často se ptáte na vztahy, práci, zda danou situaci ukončit. Karty ukáží individuální vhled a napoví, zda už je např. situace u konce a je lepší odejít, nebo zda se z dané situace můžete něco ještě naučit. Až dočerpáte co je třeba, sama se poté otevře nová cesta. Pokud se ptáte na partnerství nebo vztah s někým dalším či na věci týkající se dalších lidí byť třeba i vašich dětí, budeme výklad hlavně směřovat na Vás. To co se vám v životě děje, je odrazem toho co vyzařujete. Z mého úhlu pohledu není ani etické "vstupovat" do druhých lidí bez souhlasu, tudíž informace o druhých budou pouze okrajové a nejnutnější, aby vám případně pomohli dokreslit a pochopit Vaši cestu.

Pro výklad používám intuitivní sady orákula - Mystické šamanské orákulum, Orákulum šamanského snění a další.  

Nyní už jen stačí kliknout a vybrat si z nabídky - https://www.zvukovalazen.cz/cenik/


Fotografie: Jan Flégl