Zvuková lázeň - harmonizace tibetskými mísami je velmi účinná metoda práce se zvukem. 

Mísy a další nástroje jsou rozeznívány kolem vašeho těla. Vy v klidu ležíte v pohodlném oblečení na lehátku, relaxujete a nasloucháte zvukům, které kolem vás plynou. Fyzické tělo nevnímá zvuk pouze ušima, ale i skrze kůži, oční nervy, kosti atd. Techniky práce se zvukem a jejich blahodárné účinky jsou ve východních učeních známy již po tisíce let. Dnes jsou už podloženy vědeckými studiemi i na západě. 


Zvuková lázeň má mnoho benefitů, mezi něž patří:

- pomáhá uvolňovat smysly a vyjadřovat zablokované emoce

- uvádí mozkové vlny do hladin, které podporují hluboký stav relaxace a tím zmírňuje stres a napětí

- mohou se uvolňovat a zpracovat skryté pocity, potlačený hněv a traumata, škodlivé mentální a energetické vzorce z různých rovin

- je skvělou technikou pro rozpouštění negativních rodových vazeb a dalších záznamů v jemně-hmotném poli

- zvuk a hudba působí přímo do center emocí, synchronizuje celé oblasti centrální nervové soustavy

Záleží na Vás, jak hlubokým procesem si dovolíte projít.

Vhodné pro ženy i muže. 

Zvuková lázeň nenahrazuje lékařské ani žádné jiné ošetření.

Nyní už jen stačí kliknout a vybrat si z nabídky - Termíny & Ceník / objednání