Kontakt

Jan Flégl 

37901 Třeboň

IČO: 08834130

Telefon: 778 542 488

e-mail: zvukovalazen@email.cz

Kde mě můžete sledovat?


Facebook - Zvuková lázeň

Instagram - zvukova_lazen

YouTube - Zvuková lázeň

Zásady ochrany osobních údajů


Jan Flégl
se sídlem Pražská 1274, 50901 Nová Paka
IČO: 08834130
zvukovalazen@email.cz
(+420) 778 542 488

Prostřednictvím této stránky Vám chceme objasnit, jaké údaje shromažďujeme, co s nimi děláme a jak můžete uplatnit svá práva týkající se Vašich osobních údajů.

Údaje shromažďujeme pouze tehdy, pokud k tomu máme některý z oprávněných důvodů, tj. pokud:

  • jste k tomu udělili dobrovolný souhlas,

  • je zpracování nezbytné pro plnění našich povinností, které vyplývají z uzavřených smluv; může se týkat i zasílání zpráv, notifikací a potvrzení, které slouží k obsluze Vašeho produktu,

  • je zpracování nezbytné pro splnění našich povinností, které nám ukládají právní předpisy,

  • je zpracování nezbytné k zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů,

  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Příspěvky na těchto webových stránkách mohou obsahovat vložený obsah z jiných webových stránek (například videa, obrázky, články atd.), který se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou následně shromažďovat data o Vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat Vaší interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jako většina stránek na internetu využíváme tzv. cookies.

Právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku můžete uplatnit skrze e-mailovou adresu zvukovalazen@email.cz.

Tím, že používáte naše webové stránky, dáváte najevo souhlas s výše uvedenými pravidly na této stránce. Pokud s nimi nesouhlasíte, prosíme, nepoužívejte náš web.