Energetické ochrany, energie, entity

01.11.2024

Je mi naprosto jasné, že tento článek nebude úplně každému po chuti. Je i trochu delší, ale myslím, že je na čase opět trochu toto téma připomenout. Píšu z vlastní zkušenosti a ze svého úhlu pohledu. Každý ať si udělá svůj názor.

Začal bych tématem ochrany energie – naší životní energie. Ta je totiž něco jako šťavnatá míza stromu, na které by si rád smlsnul nejeden škůdce. Když jsem se začal kolem třicátého roku svého života "probouzet", asi jako každý jsem se pohyboval v oblasti esoteriky. Za ty dlouhé roky putování jsem měl možnost mnohé poznat a s nejednou energií mít tu čest. Hned na počátku tohoto svého putování jsem se nechal zasvětit do Reiki. O této "energii" také panuje mnoho fám, pověr a dohadů. Za mě je energie, ta původní čistá, jen jedna. Je základem všeho. To máte jako s Gangou v Indii, také nemůže za to, že do ní lidé hází odpadky a výkaly. Chápeme se, ta řeka je ve své podstatě stále čistou řekou. Stejně tak prapůvodní energie bude stále stejně křišťálově čistá, ať už se někdo snaží jakkoliv. Jediné, co ji může překrýt, je špatný záměr toho, kdo s ní pracuje. Což se mu dříve či později vrátí.

Z mého úhlu pohledu dnes už nezáleží na tom, zda máte zasvěcení do čehokoliv, pokud máte pokoru a čistý záměr, dostáváte přístup k této čisté energii. Když jsem si začal procházet Zvukovou lázeň auto terapeuticky, požádal jsem o zrušení všech zasvěcení, která jsem absolvoval. Prostě jsem to tak cítil ve svém nitru. Pokud vás láká zasvěcení jakéhokoliv druhu, zkuste se sami sebe zeptat: "Co v tom hledám? Co čekám, že mi to přinese?". Pokud se obrátíte s láskou a pokorou sami do sebe a dokážete být trpěliví, najdete tady to, co hledáte.

Prosím nehledejte rychlá, instantní řešení. Kdysi v minulém životě jsem v Tibetu jako mladý mnich chtěl mít to, co měli zkušení mistři a lámové lety vydřenou praxí a meditací. Ale já to chtěl hned, nechtěl jsem čekat. Ano, dostal jsem to, ale zaplatil jsem. A trvalo dlouho, než jsem se z tohoto temného energetického dluhu vymanil. Po této zkušenosti jsem věděl, že raději budu dlouhé roky poctivě meditovat, ale to, co získám, bude mít pevné základy. Ani Zvuková lázeň, ani práce s kyvadlem se mi nerozkryla lusknutím prstu, ale je to výsledek poctivé práce na sobě. Jak říká kamarádka Magda, vše má svou cenu a vždycky se ptejte "Co za to?".

Žijeme ve světě duality. Entity, hladoví duchové, egregory a další formy energie nevegetují nikde ve vzdáleném astrálu, žádné za desatero horami a desatero řekami. Vše je na dosah ruky. Tím nechci strašit, jen upozornit a navést k velké obezřetnosti. Šamani mají po staletí propracované systémy ochrany pro práci v energetickém poli, to samé Buddhismus i další učení. My Evropané je považujeme za zaostalé a pověrčivé? Ó, jak jsme bláhoví a naivní. Z nevědomosti a naivity jsou krmeny nejrůznější formy disharmonických energií, nevědomí lidé jsou pro ně jako hračky. Ptejte se: "Kam se to napojuji? Odkud a z čeho čerpám energii? Co mi to dává pocit důležitosti?"

I v tomto směru jsem velmi vděčný za učení předávané Albertem Villoldem, který nás učí při každé práci s energií zabezpečit prostor. A není to opravdu žádná pověrčivost, moudří moc dobře vědí. Oni dokáží vnímat mnohem jemnější energie než my. Ne že bychom to také nedokázali, máme tu možnost všichni, ale chce to cvičit se a pracovat na sobě.Ani mě na počátku Zvukové lázně nenapadlo, že budu jednou pracovat při harmonizaci klientů s nejrůznějšími "hutnými" energiemi. Hodně se u klientů objevují po skupinových akcích, kde není dostatečně energeticky zabezpečený prostor. A věřte mi, když už si něco lapnete, nestačí se ovát bílou šalvějí a hotovo. Vzniká pak mnohdy nárok na energetické rovině a ten musí být vyrovnán. Stejně tak pozor na různé rituály a sliby! Ani pozůstatky rituálů a slibů z minulých životů, různé záznamy černé magie a podobné energetické dluhy nezmizí tím, že si zakřepčíte kolem ohně s šamanským bubnem. Je třeba záznam najít a energeticky vyrovnat a vyčistit. Zákon rovnováhy platí v celém vesmíru.

"Entitu" poznáte spolehlivě tak, že vám nabízí pocit moci a důležitosti, často také okamžité získání nových schopností. Hlavně lidé nedosycení v dětství na toto slyší."

Chápu, že mnoho lidí přitáhne nabídka různých entit, schovaná za různá zasvěcení, nová učení či rituály, protože je zajímavější a silnější, dokáže dát schopnosti a pocit síly i moci velmi rychle. Když jdete poctivou cestou Světla, základy všeho, co získáte, jsou pevné a nestojí vás takovou cenu, kterou zaplatíte temnotě, dřív či později, za života či po smrti. Ve Světle získáte kvality klidu a pokory, jen to není lusknutím prstů. Je třeba odstranit nánosy balastu, skrze které to nedokážeme vnímat. Ten nekonečný mír a láska tam vždy byla, je a bude, je naší neměnnou podstatou.  

Prosím vás, dávejte velký pozor i  při nejrůznějších obřadech, kde se pracuje se sexuální energií! Pokud pracuji s klienty a se záznamy, ukazuje se, že velmi silně se dají navázat programy právě v oblasti sexuality. Dříve to byly nejrůznější obřady, dnes je to bohužel mnohem více nenápadné, ale stále stejně silné. Hlavně ženy tím otevírají brány svého energetického prostoru a mnohdy ani netuší čemu. Tyto energie pak mohou časem rozvracet nejen vaše partnerské vztahy, ale i vztah vás samotných k sobě. Neskákejte do ničeho po hlavě, zachovejte si zdravý selský rozum, ušetříte si spoustu starostí. Dávejte velký pozor i na energii věcí, rituálních předmětů, obrazů a všeho čím se obklopujete.   

Pokud už se do něčeho zapletete, odejít není vždy snadné. Nikdo a nic se nechce vzdát energie, která ho sytí. Jak jednou otevřete nějaké entitě dveře do svého energetického systému, není lehké je pak dobře zavřít. A je třeba obezřetnosti o to větší, protože nabídky "spolupráce" se mohou vracet i po letech a je třeba odolat, byť vypadají sebevíc lákavě.

Další důležitou věcí, kterou musím zmínit je, že rituály, sliby, smlouvy, černá magie, kletby a tomu podobné energetické závazky, se smrtí neruší! Přecházejí s duší do dalších inkarnací, dokud nejsou účinně zrušeny. Je jedno, zda na inkarnaci věříte, nebo ne. I když na vyšší zákony nevěříte, tak pro vás stejně platí a duše se podle nich musí řídit. Měl jsem klienta ve věku 15 let se záznamem černé magie z minulých životů a při Zvukové lázni se mi ukázalo, že i v této inkarnaci bude vystaven volbě, kterou stranu si zvolí, zda světlo, nebo temnotu.

Při Zvukové lázni se vždy čistí ta nejsvrchnější vrstva. Pokud je u klienta záznam černé magie, kletby nebo pozůstatky různých rituálů, mnohdy to zavírá jeho auru do jakési skořápky či sarkofágu. Nejprve je potřeba tuto vrstvu zvukem rozbít, abychom se dostali k práci s čakrami. Stává se, že to zabere i jednu celou harmonizaci a není možné se hned dostat na čakry. Zvuk přesně ví, co klientova psychika zvládne. Proto se při prvním zvukovém působení rozbije obal a klient si postupně zvykne na větší příliv energie do světelného energetického pole. Při další návštěvě Zvukové lázně už pak můžeme jít více do hloubky a dostat se k práci s čakrami. Z praxe znám i případy, kdy se naopak prvotní obal neukáže a na záznamy temného rázu narazíme u klienta až třeba po několikáté harmonizaci. Jak říkám, někdy jsou tyto záznamy velmi dobře skryté, aby to, co program navázalo, nepřicházelo o zdroj energie.

Nejednou jsem zažil, že je duše, pokud má nějakou zkušenost s "temnou stranou" opakovaně přesvědčována, že se nemůže vrátit do Světla. Na toto pozor. Návrat do Světla je nesmazatelné právo duše, ale musí o něj požádat. 

Opravdu nejde o strašení, jde o to, nabádat vás k větší opatrnosti. Proto se naučte naslouchat svému nitru, svému srdci, duši, Duchu.

"Bůh ví, jak využít zlo. Zlé síly jsou velmi nebezpečné, ale velmi hloupé. Nikdy se neboj zla – ani za těch nejhorších okolností. Božství je vždy tady, vždy pomáhá, to můžete zažít. Zlo je skutečné, ale není to konečná realita. Konečnou realitou je Světlo a láska Boha. Zakořeňte se v této konečné realitě, vždy v každém okamžiku a zlo se kolem vás rozpadne."

Matka Meera

Nedílnou součástí dnešní doby je i důkladná psychohygiena. Valí se na nás neuvěřitelná spousta informací a vjemů. O to více, pokud pracujete se záznamy v energetickém poli klientů. Každý si potřebuje najít formu očisty, která vyhovuje jemu. Za mě je jedním z nejvíce univerzálních prvků této hygieny příroda. Tam je stále ta původní energie v čisté podobě. Sedněte si někam do klidného kouta přírody a jen buďte. Klidně si zavřete oči a naslouchejte větru, šumění listů na stromech, pociťte slunce na tváři, přivoňte ke vzduchu ...

A nezapomínejte na čištění čaker! Pomáhají udržovat celé naše světelné energetické pole čisté. Děláte to pro sebe.  


Za spolupráci srdečně děkuji Magdalena Jirková