Já a kyvadlo

20.12.2024

Dnes bych rád napsal pár řádek o tom, jaký je můj úhel pohledu na práci s kyvadlem. V mnoha lidech totiž stále budí téma kyvadla rozporuplné emoce a někdy i strach.

Práce s kyvadlem a tabulkami si mě našla zhruba před deseti lety. Začal jsem pracovat s tabulkami Roberta Detzlera, zakladatele metody SRT. Stejně jako Zvuková lázeň, tak i práce touto metodou prochází svým vývojem.

Zpočátku jsem čistil programy výhradně přes tabulky, postupně se mi pomocí intuice otevíralo širší pole možností. Co považuji při práci s kyvadlem za zásadní, je záměr a jeho čistota. Je potřeba přistupovat k čištění s úctou a pokorou, s vědomím, že "ne mou mocí, silou a vůlí, ale tvým Duchem je tato práce vykonána". Duch je onou láskyplnou hybnou silou celého stvoření. Já sám za sebe se neodvolávám na anděly, světelné bytosti nebo mistry, ale přímo na Pravdu.

Na rozdíl od Zvukové lázně, která má velmi široký záběr, používám kyvadlo k čištění konkrétních témat u klientů, nebo k čištění míst od disharmonických energií.

U kyvadla i zvuku jsem velmi vděčný za to, že se mohu učit o jemných zákonitostech, které nejsou zjevné běžnému pohledu či našemu navyklému myšlení. Třeba nedávno jsem u klientky čistil její vazby k rodičům, protože si stěžovala, že se jí nedostalo lásky. Při čištění přistoupila duše její matky a sdělila mi, že naopak energie dcery, dožadující se lásky, jsou pro ni obtěžující. Sdělila mi, že není povinností rodičů dát svému dítěti lásku, ale že je to pouze jejich svobodná volba.

Jindy jsem byl požádán o čištění alergií u kloučka školkového věku. Při čištění se mi ukázalo, že jde o duši, která nemá skoro žádné zkušenosti s pozemskou inkarnací. Aby věděl, na co si dát na Zemi pozor, prohlédl si záznamy strachu svých rodičů, a jelikož oba měli záznam strachu ze psů, jako pojistku si vybral alergii na srst zvířat. Alergií na jídlo si duše zase pojistila to, že oba rodiče miluje a nechce, aby se rozešli. Takže sami vidíte, jak jsou programy mnohem více složité a propracovanější, než by se prvním pohledem zdálo. Duše kloučka nedovolila, aby byly programy alergií odebrány. Ale byla ukázána jiná cesta a až bude jeho duše chtít, má možnost volby programy odložit. Vždy jsem veden plně respektovat svobodnou volbu duše. Rozličných příběhů je plno a dalo by se vyprávět. 

Jak jsem již psal, duše je plně svrchovaná v rozhodování o své cestě a růstu. Občas se mi stane, že při večerní nebo ranní meditaci přijde duše někoho známého a požádá mě o provázení při šamanském cestování za účelem léčení a odložení něčeho, co ji trápí. O tématu šamanského cestování napíšu v dalším článku.

Už jsem se setkal i s názorem, že nemám právo dělat provázení duše bez předchozího svolení onoho dotyčného člověka. Duše je svrchovanou energií, která rozhoduje o své cestě. Pokud jí vy sami nenasloucháte, vyhledá pomoc jinde. Svou pomocí tedy nic neporušuji, protože duše jedná z vlastní svobodné vůle.