Světelné energetické pole a čakry

24.12.2024

Světelné energetické pole je prvotní vtisk, který formuje naše životy. Obsahuje kroniky se záznamy bolesti, utrpení, ale i cesty k jejich vyléčení. Obklopuje nás jako světelná bublina, která se natahuje na šířku rozpažení a zhruba 30 cm pod zem. Kolují v ní nepřetržitě proudy energie. Součástí tohoto pole jsou i čakry a akupunkturní meridiány.

Ve Zvukové lázni se propojuje systém 7 čaker z východních učení se systémem učení Laiků, kteří učí o devíti čakrách. Osmou je tzv. Virachoca (virakoča) a devátou čakrou označují Ducha, který se nachází v bezčasí, ve středu vesmíru. 

Čakru si můžeme představit jako kotouč vířícího světla, vystupující pár centimetrů před tělo a otáčející se ve směru hodinových ručiček. Tento vír ústí do páteře a je propojen se žlázami s vnitřní sekrecí. Čakry přenášejí informace ze světelného energetického pole do centrálního nervového systému a působí tak přímo na naši neurofyziologii. Jelikož jsou čakry napojeny na žlázy, ovlivňují hormonální hladinu, a tedy i naše emoce, váhu, složení krve a imunitní systém. Čakry jsou bránami, jejich prostřednictvím náš mozek a nervový systém komunikuje v úrovni fyzické reality.  

1. čakra – Země je naší matkou

Se nachází vespod páteře blízko kostrče a spojuje nás s Matkou Zemí. Sídlí zde naše primitivní instinkty, důvěra v druhé lidi a sebe, vztah k vlastnímu tělu a k přírodě a spojení s božským ženstvím. Východní učení spojují tuto čakru se sídlem hadí energie kundalini. Pokud svou první čakru vyčistíme, propustíme strach z nedostatku a více se otevřeme hojnosti, jež nás vždy a za každých okolností obklopuje. Na první čakře se při harmonizaci zvukem ukazují záznamy rodových linií otce a matky. 

2. čakra – Žena z vln

Je místo našich vášní, leží zhruba čtyři prsty pod pupkem. Z energetického hlediska zde sídlí pocity, emoce, sebeúcta, kreativita. Pokud se cítíme emocionálně či fyzicky ohroženi, blokuje to druhou čakru. Při harmonizaci lze na této čakře vnímat záznamy z dětství. Mnohdy, když s klienty konzultuji jejich dětství, tak mi z pohledu dospělého řeknou, že bylo vše v pořádku. Ale na této čakře je uložen pohled na toto období optikou dítěte, které vnímá věci jinak, než dospělý. Svým otáčením energeticky nabíjí reprodukční orgány a posiluje kreativitu, životodárnou duchovní tvořivou sílu. Tato čakra je vázána na nadledvinky, kde se tvoří adrenalin, který je spojen s reakcí útěku či boje v situaci, kdy se cítíme být ohroženi. Je také úzce spojena s živlem vody. Pokud tuto čakru vyčistíme, otevřeme se tvořivosti a intimitě.

3. čakra – Oheň transformace

Se vyskytuje v oblasti solárního pletence, zpracovává energii slunečního ohně. Zde je centrum osobní vůle, síly, naší spokojenosti.  V této čakře můžeme u klienta načíst jeho záznamy, kterými si blokuje svou osobní sílu, protože ji někdy v minulých životech zneužil, a nyní se bojí se jí chopit. Pokud je tato čakra v disharmonii, rychle odmítáme to, co je nám nabízeno, aniž si to nejprve promyslíme. Tato čakra se vztahuje k živlu ohně. Podle šamanského pohledu promlouvá k srdci, spaluje vše, co je falešné a zbytečné  a odhaluje esenciální pravdu o našem já a naší kultuře. To je jeho očistná funkce. Když ji vyčistíme, dosáhneme úspěchu, vybudujeme kvalitní vztahy a budeme mít jasno v tom, kdo jsme a jak se chceme projevit ve světě. 

4. čakra – Posvátný vnitřní sňatek

Nachází se ve středu hrudi a pojí se se srdcem. Zde prožíváme lásku k lidem a všem stvořením, rostlinám, kamenům, zvířatům, vodopádům, souším i oceánům. Je také centrem sebelásky. Vztah sám k sobě je tím prvotním, co potřebujeme uzdravit. Svou energií halí a nabíjí srdce a plíce. Jelikož tato čakra má tři další pod sebou a tři další nad sebou, je nazývána velkým bubeníkem. Jakmile tuto čakru vyčistíme, zbavíme se egoismu a otevřeme se prožívání blízkosti. 

5. čakra – Brána k vašim snům 

Vychází z krční jamky a je naším duševním centrem. Často je tato čakra blokována už v dětství, pokud je náš názor nevyslechnut, nebo pokud projdeme ponižováním či šikanou. Je pro ná pak těžké vyjadřovat svobodně své pocity a potřeby, emocionální i fyzické. Můžeme se také upínat na určitou skupinu či partu a lpíme na svých názorech. Pokud čakru vyčistíme, uvědomíme si své spojení se všemi lidmi a začínáme lépe komunikovat. Nasloucháme druhým, i když s nimi nemusíme vždy souhlasit. Krční čakra je místo, kde se hmota setkává s Velkým duchem. Zde spřádáte sny, sny jsou uctivý, vyváženým, živým a jasným projevem vědomé energie. Jsou spojeny s tím, čím ve skutečnosti jste. 

6. čakra – Otevření srdce mysli

Tato čakra je někdy nazývána i třetí oko. Je umístěna ve středu čela. Je spojena s jasnovidným duchovním vhledem a intuicí. Zde prožíváme své vztahy ke všem a všemu a uvědomujeme si svou nesmrtelnost. Zde je centrum intuice, naše napojení na vnitřní moudrost. Zablokovaná čakra způsobuje duchovní povýšenost nad ostatními, včetně ohromování druhých znalostmi o posvátnu, aniž by to dotyčný sám žil. 

7. čakra – Kanál univerzální lásky

Umístěná na vrcholu hlavy, je nazývána brána do nebes, naše spojení s hvězdami nebo čakra moudrosti. Otevírá energetické tělo mužské energii z hvězd a nebes. Moudrost sedmé čakry se nám otevře skrze hluboké spojení s Velkým duchem a díky neomezené vnitřní svobodě. Rozšířená citlivost však vyžaduje připravený nervový a energetický systém, jinak bychom se mohli cítit příliš otevření a zranitelní a mohli bychom se dalšímu vývoji nakonec sami uzavřít.    Pokud je toto centrum blokováno, nenabíráme inspiraci "z nebes" a nejsme zcela průchozím kanálem pro energii. V optimálním případě nabíráme energii korunní čakrou, pak projde všemi čakrami až do zemské a odtud opět nahoru do nebes. Blokace sedmé čakry způsobuje i mylný pocit osvícení.

8. čakra – Virakoča

Nachází se pár centimetrů nad hlavou. Zde zakoušíme jednotu se vším stvořeným a Stvořitelem. Je-li toto energetické centrum zablokované, zjistíme, že jsme uvízli na pomezí Ducha a hmoty. Můžeme mít pocit, že nejsme plně přítomní ve svém těle a máme rozpolcený pocit oddělenosti. Osmá čakra je spojena s duší a nese otisky traumat, které si přinášíme z jednoho života do druhého. Na základě tohoto si vybíráme i rodiče, kterým se narodíme. Tyto otisky se odrážejí i v dalších záznamech v našem světelném energetickém poli a ovlivňují to, jak žijeme, jak se učíme, stárneme a umíráme. Naštěstí jsou zde na Zemi po staletí dochována učení, která předávají, jak s tímto pracovat. Jednou z možností práce s těmito záznamy je i zvuk.

9. čakra – Velký duch 

Existuje mimo čas a prostor a je vždy křišťálově čistá. Jejím prostřednictvím zažíváme spojení s Bohem, se srdcem vesmíru, samotným Duchem. Toto spojení je udržováno prostřednictvím stříbrného světelného vlákna, jež vychází z osmé čakry. Existuje jen jedna devátá čakra, protože v Duchu jsme všichni jedním, onou prvotní Prapodstatou. 

"Existuje něco, co je nezrozené, nepočaté, nestvořené a nesložené, a kdyby nebylo toho, co je nezrozené, nepočaté, nestvořené a nesložené, nebylo by ani toho, co je zrozené, počaté, stvořené a složené. Nebylo by úniku ze strasti." 

Buddha

Tady sami vidíte, jak se může projevovat zanesení čaker "duševním bahnem". Pokud nejsou čakry vyčištěné, projektujeme svá zranění malého já do světa, a pleteme si to, co vytváříme, se skutečností. Mylně to zabarvuje vnímání našich vztahů, situací, našich emocí i celkové vidění světa kolem nás. Vyčištěná energetická centra pak mohou přinášet našemu tělu a nervovému systému nové informace. To je důvod, proč se vám po Zvukové lázni - harmonizaci tibetskými mísami tak ulevuje a máte pocit, že jste ze sebe shodili tunu tíhy. Dojde k pročištění čaker a aury, do vašeho světelného energetického pole proudí mnohem více čisté energie, kterou najednou dokážete vnímat.

Z tohoto bodu pak sami docházíte k novým rozhodnutí, která jsou více v souladu s vaší skutečnou podstatou.

Jakmile uzdravíte prvních sedm čaker, osmá se postupně vyčistí sama a vymaže karmické a traumatické otisky i zárodky nemocí, jež vás nevědomě ženou z jednoho života do dalšího. Devátá čakra nikdy nepodléhá zanesení čímkoliv, neboť to je čistý Duch.

Zablokované čakry vás drží v pasti nejhrubší sféry fyzické i mentální. Čistění čaker je jako umýt skleněnou výlohu, abyste lépe viděli ven, mohlo k vám proudit více světla a vy jste lépe dokázali komunikovat sami se sebou, s vaší niternou moudrostí a Duchem. A tím dokázali komunikovat lépe i s ostatními a světem.

Pro mě osobně se stalo čištění čaker nezbytnou součástí ranní i večerní praxe. Pokud s klienty mluvím o čistění čaker, většinou na to nereagují, protože mají strach, že to je složitý a dlouhý proces. Nenechte se mýlit, vážení. Není to ani složité, ani zdlouhavé. Chce to jen trochu praxe a bude to pro vás stejná rutina, jako čištění zubů.

Pro klienty je možnost objednat se na konzultaci čištění čaker, kde si vše ukážeme a probereme. Prozatím je tato možnost zdarma. 


Zdroj: Alberto Villoldo a Susan J. Wright