Základy osobní harmonie

20.11.2024

1. Vztah s matkou a otcem - 

Základním stavebním kamenem harmonie je srovnat si vnitřně svůj vztah k rodičům, ať už byl jakýkoliv. Vztah s matkou a otcem je náš úplně první vztah. Po narození dítěte se postupně stává matka s otcem pro dítě "Bohem". Je to nejdůležitější vztah našeho života. Podle vztahu, který k nám rodiče mají, odvozujeme v dětství svou hodnotu. Pokud necítíme lásku, přestáváme věřit, že si zasloužíme i lásku Boha. Proto je tak důležité mít v sobě tento vztah v pořádku, v harmonii a přijatý. Protože od něj se odvíjí kvalita našich dalších vztahů, naše sebehodnota, naše role, sexualita, partnerské vztahy a další. V ranném dětství vznikají první hluboká traumata, se kterými se poté potýkáme během života.  

Je mnoho metod, jak pracovat s tímto tématem. Jednou z nich je práce se zvukem - Zvuková lázeň - harmonizace tibetskými mísami. 


2. Odpuštění - 

Když nedokážeme odpustit, je to jako táhnout životem batoh duševního bahna. Začněte odpuštěním sám/a sobě. Setkávám se s mnoha klientkami, které když mají při Mini konstelaci rodiny a předků zopakovat, že si odpouští, nejde jim to. Nedokáží sami sobě odpustit. Začněte jako u všeho záměrem - odpustit si. Dovolte si propustit ze svého života temnotu, která vám kalí pohled na vaše blízké i na celý svět. 


3. Vztah sám se sebou - 

Vztah sám se sebou je jedním z nejdůležitějších. Naučte se laskavosti k sobě. Jakákoliv změna, kterou chcete vidět kolem sebe, musí začít ve vás. Pokud budete dělat první poslední pro své okolí a čekat, že dostanete trochu lásky, je to velká past. Budete jen a pouze zklamaní. Vidím to u klientů tak často. Když potřebujete víc lásky, dejte ji nejdřív sami sobě. 

A to nás opět vrací ke vztahu k rodičům, kde začínají naše prvotní bloky v sebelásce a laskavosti k sobě. Potřebujeme pochopit, že i za našimi rodiči stojí jejich příběh a příběhy jejich rodových linií, kde se po generace předávala transgenerační traumata. Vezměte v potaz, že jsme ovlivnění příběhy až sedmi generací zpět. Tudíž i vaši rodiče. Pochopení příběhů, které za nimi stojí, může vést k odpuštění nejen jim, ale hlavně sami sobě. Všichni děláme to nejlepší, co v danou chvíli umíme. Potřebujeme pochopit, že jsme v pořádku. To, že se nám případně nedostalo lásky od rodičů, kterou jsme čekali, neznamená, že jsme špatní my nebo naši rodiče. Proto v Mini konstelaci rodiny a předků říkáme do rodových linií věty, které pomáhají klientovi se osvobodit od těchto pout starých příběhů. 

Na co klienty obzvláště upozorňuji je, že pokud cokoliv odsoudíme, dostanete to prožít, abychom pochopili. Abychom pochopili fakt, že v danou chvíli opravdu děláme to nejlepší, co umíme. 

Odpuštění si za vás nikdo nemůže udělat. Dejte si ten úžasný dar záměru uzdravit své vztahy a nepřenášejte si zbytečně záznamy neodpouštění do dalších životů. 4. Zdravá komunikace -

Základem zdravé sebelásky, laskavosti a komunikace s okolím je znát sám/sama sebe. Potřebuji vědět, co mi dělá dobře, při čem jsem šťastný/á, co mě naplňuje atd. A naopak, musím vědět, co mi dobře nedělá, nebo co je pro mě dokonce toxické. Pouze když znám sebe a své reakce, mohu se začít učit laskavě komunikovat se svým okolím a společně hledat řešení, vyhovující oběma stranám. Vždy je dobré do takovéto komunikace vstoupit se záměrem, abychom našli společné řešení pro nejvyšší dobro všech zúčastněných.


5. Pravidelný pohyb -

Pravidelný pohyb zajišťuje zdravé proudění energie naším tělem. O tomto tématu je už dnes mnoho informací. Vyberte si pohyb, který vám vyhovuje. Pokud se do něčeho budete nutit, dříve či později s tím přestanete. Nepřepalte start, ať vám z pohybu zůstane radost. Není třeba denně dřít hodiny v posilovně, choďte třeba na procházky do přírody.

Pro ženy je skvělou formou pohybu i tanec. Mám tady vzkaz od kamarádky Magdy, která se tanci věnuje od sedmi let.

"Pro ženu je jedním z nejpřirozenějších způsobů pohybu a uvolnění svobodný tanec. Přirozená a intuitivní reakce na zvuk. Na rozdíl od různých cvičení, často vhodných spíše pro muže, probouzí tanec v ženě její přirozenost. Ženy, tančete co nejčastěji, samy nebo ve skupině, s radostí a lehkostí, prozáří to váš život. Vaše tělo bude pružné a vitální."

Je velmi důležité udržovat naše fyzické tělo pružné. Pružnost tělu zajišťuje volný průchod energie v meridiánech, energetických tepnách těla. Zároveň zajistí lepší proudění a uvolňování emocí z vašeho energetického pole. Podívejte se, co se děje se stojatou vodou. Postupem času se kazí, hnije. Za to tekoucí voda proudí, klokotá, čistí se a plyne. Velmi přínosné je i pouhé sledování tekoucí vody, čistí to emoce.


6. Meditace -

Dalším důležitým aspektem osobní harmonie je meditace. Umožňuje vystoupit z běžného vnímání času a neustálých myšlenek do oblasti klidu, míru a harmonie v nás. I zde je mnoho forem a způsobů, jak meditovat. Vyberte si, co bude vyhovovat vám. Pokud už si nějaký způsob meditace zvolíte, zůstaňte otevření tomu, že se věci mohou měnit a s tím i váš způsob meditace. Je rozdíl mezi tím, jak potřebuje meditovat muž a jak žena. Muž dokáže sedět a meditovat, ženě se třeba lépe medituje při činnosti. Může to být třeba práce na zahradě nebo jiná činnost, u které dokáže vypnout své běžné myšlení. Respektujte svou jedinečnost.


7. Čištění čaker -

I zde si vyberte způsob čištění, který vyhovuje vám. Dnes už je doba, kdy máme možnost čerpat moudrost a učení různých kultur. A s tím i způsoby čištění čaker. Já osobně už dlouhé roky praktikuji Sahadža jógu a poslední roky ji kombinuji s čištěním čaker přes šamanské způsoby a zvukem tibetských mís.

Krásně přirozeným způsobem pročistí vaše čakry příroda. Zkuste si sednout někde v klidu v přírodě, jen zavřete oči a naslouchejte zvukům kolem sebe. Šumu korun stromů, zpěvu ptáků, ševelení listů keřů ... prociťte si slunce na své kůži, vanoucí vítr ...

Při Zvukové lázni – harmonizaci tibetskými mísami jdeme při čištění čaker víc do hloubky a řeší se bloky, které tam jsou uložené.


8. Naslouchání tělu -

Naučme se znovu naslouchat svému tělu. Naše tělo oživuje nezměrná inteligence. Když se naučíme naslouchat, tělo dokáže včas dát vědět, že není něco v pořádku, nastupuje nachlazení nebo jiný druh nerovnováhy. Naučit se naslouchat svému tělu se nestane lusknutím prstu, je třeba se to opět naučit. Domorodé národy tuto schopnost dodnes uchovávají, my jsme se vlivem rozvoje civilizace a technologií odpojili. Ztratili jsme kontakt s přirozenými instinkty. Ale je nejvyšší čas se znovu spojit sami se sebou.9. Harmonické zvuky -

Žijeme v hektické době, kde stres a disharmonické zvuky působí ze všech stran. Hluk dopravy, ledniček, televizí, hlučných reklam, klimatizací ... z našeho pole vnímání se pomalu vytratily přirozené klidné zvuky přírody a přirozeně znějících hudebních nástrojů. Dnešní hudba je hlasitá, disharmonická a skladby jsou příliš krátké. Naše tělo se nestačí naladit.

Pokud nemáte možnost naslouchat přímo živé přírodě, pouštějte si alespoň zvuky přírody, stačí skoro sotva slyšitelně – ambientně, jak k tomu nabádal Vlastimil Marek. Už to bude ladit váš mozek do klidu. Poslouchejte klidnou harmonickou hudbu. Naučte se naslouchat svému tělu, jak reaguje na hudbu a zvuky. Ať je hudba co nejpřirozenější. Já osobně velmi doporučuji přednášky Vlastimila Marka na YouTube, kde o zvuku skvěle mluví.

Naprosto nejlepší je, když si pořídíte nějaký přirozeně znějící hudební nástroj a začnete na něj sami hrát. Tyto nástroje šíří do svého okolí i úžasné vibrace, které vám poslech z média nezprostředkuje. Nebojte se, pro hru na tyto nástroje nemusíte umět noty. Na výběr jich je mnoho, např. didgeridoo, píšťalky koncovky, tibetské a křišťálové mísy, bubny rámové nebo djembe a další.


10. Zdravá spiritualita -

Čerpejte z přírody, pozorujte její přirozené a nenásilné principy. Vidíte tu dokonalost? To plynutí? Jsme součástí toho všeho.

Syťte svou duši kvalitní četbou. Hledejte svou vlastní jedinečnou cestu. Otevřete se nezměrné inteligenci, která nás přesahuje. Všichni na nejhlubší úrovni toužíme po návratu domů, do trvalého klidu, míru a harmonie.